Thursday, July 5, 2012

Zasieki, 1973 aka Barbed Wire

Polish Title: Zasieki
Author: Jakub Erol, 1980
Size: B1
Print Info: Lubelskie Zaklady Graficzne Z. 829 L-71 N. 3130

No comments:

Post a Comment