Tuesday, July 10, 2012

Tanczacy jastrzab, 1977 aka The Dancing Hawk

Polish Title: Tanczacy jastrzab
Author: Jerzy Czeniawski, 1977
Size: B1
Print Info: Lubelskie Zaklady Graficzne Z 2894 N 4500 F-113

No comments:

Post a Comment