Wednesday, July 4, 2012

A Star is Born, 1976

Polish Title: Narodziny gwiazdy
Author: Jakub Erol, 1978
Size: B1
Print Info: Lubelskie Zaklady Graficzne Z. 3141. N. 16500 ????

No comments:

Post a Comment