Friday, June 8, 2012

Przekleta ziemia, 1983 aka Damned Earth

Polish Title: Przekleta ziemia
Author: Swiecka
Size: B1
Print Info: LZGraf. Zam. 572 N. 3360 U-101

No comments:

Post a Comment